ZAKUPY I OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

SABAT CONSULTING GROUP oferuje usługi w zakresie zakupu i obrotu wierzytelnościami. Dzięki tej usłudze w zamian za sprzedaną wierzytelność otrzymują Państwo uzgodnione wynagrodzenie i tym samym wyzbywacie się ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem sprawy sądowej mającej na celu odzyskanie wierzytelności. SABAT CONSULTING GROUP skupuje wierzytelności od przedsiębiorstw z wszystkich Państw Europejskich wobec przedsiębiorstw z Polski i Ukrainy. W zakresie oferty mieści się:

 

1.Bezpłatna analiza wierzytelności lub portfela wierzytelności.

W zakresie tej usługi SABAT CONSULTING GROUP nieodpłatnie analizuje Państwa wierzytelności pod kątem formalnym, w tym sprawdza dokumentacje dotyczącą wierzytelności a także sytuacje prawną i majątkową dłużnika.

 

2. Serwis okołozakupowy wierzytelności lub portfela wierzytelności.

W ramach tej usługi SABAT CONSULTING GROUP podejmuje wstępną windykacje wierzytelności zgodnie z cennikiem usług SABAT CONSULTING GROUP (bez opłat wstępnych, jedynie opłata windykacyjna od faktycznie odzyskanych wierzytelności). W przypadku faktycznego odzyskania wierzytelności pieniądze trafiają na Państwa konto a z SABAT CONSULTING GROUP rozliczana jest wyłącznie opłata windykacyjna.

 

3.Bezpłatna wycena wierzytelności lub portfela wierzytelności.

W przypadku braku dobrowolnej spłaty wierzytelności przez dłużnika, SABAT CONSULTING GROUP dokonuje wyceny wierzytelności i przedstawia Państwu propozycje jej zakupu za określoną cenę bądź proponuje alternatywne sposoby dalszego odzyskiwania Państwa wierzytelności.

 

4. Zakup wierzytelności lub portfela wierzytelności.

Po wyrażeniu przez Państwa zgody na sprzedaż wierzytelności po określonej przez SABAT CONSULTING GROUP cenie dochodzi do podpisania umowy cesji wierzytelności, po której następuje wypłata na Państwa rzecz wynagrodzenia za sprzedaż wierzytelności.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY:

Pełną obsługę spraw prowadzimy w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie usługi wyślij zapytanie na adres email :

office.poland@sabatconsultinggroup.eu(dla Klientów z Polski, Zachodniej Europy, Europy Centalnej oraz Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP)

office.ukraine@sabatconsultinggroup.eu ( dla Klientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP)

 

lub skontaktuj się z telefonicznie:

+48 570 256 777 (język ukraiński, rosyjski, polski)

Viber: +48 570 256 777 (język ukraiński, rosyjski, polski)

+48 574 606 777 (język polski, angielski)

Viber: +48 570 256 777 (język polski, angielski)

+48 690 563 160(język polski, angielski)

Viber: +48 690 563 160(język polski, angielski)