Windykacja

SABAT CONSULTING GROUP oferuje usługę kompleksowego dochodzenia należności krajowych i transgranicznych. W zakresie oferty mieści się:

  • polubowne odzyskiwanie dla firm i osób fizycznych należności z tytułu niezapłaconych faktur, kar oraz odszkodowań w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, na Ukrainie, Białorusi, Rosji i w pozostałych państwach europejskich,
  • sądowe odzyskiwanie dla firm i osób fizycznych należności z tytułu niezapłaconych faktur, kar oraz odszkodowań w Polsce, w krajach Unii Europejskiej na Ukrainie, Białorusi, Rosji i w pozostałych państwach europejskich,
  • odzyskiwanie dla firm i osób fizycznych z Ukrainy, Białorusi i Rosji należności z tytułu niezapłaconych faktur, kar oraz odszkodowań w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych państwach europejskich.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY:

W zakresie przedsądowego dochodzenia należności działamy najczęściej na podstawie procentowej prowizji od pieniędzy odzyskanych na rzecz Klienta, rozliczamy się z Klientem dopiero po tym jak odzyskamy dla niego pieniądze. 

W zakresie sądowego dochodzenia odszkodowania zasady rozliczeń ustalamy z każdym Klientem indywidualnie na zasadzie ustalonej opłaty, procentowej prowizji od odzyskanych dla Klienta pieniędzy bądź w systemie mieszanym.

Pełną obsługę spraw prowadzimy w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

W celu uzyskania aktualnej oferty w zakresie usług wyślij zapytanie na adres email:

office.poland@sabatconsultinggroup.eu (dla Klientów z Polski, Zachodniej Europy oraz Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP)

office.ukraine@sabatconsultinggroup.eu (dla Klientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP)

 

lub skontaktuj się z telefonicznie:

 

+48 574 606 777 (język polski, angielski)

Viber: +48 574 606 777 (język polski, angielski)

+48 570 256 777 (język ukraiński, rosyjski,)

Viber: +48 570 256 777 (język ukraiński, rosyjski )