ODSZKODOWANIA LOTNICZE

SABAT CONSULTING GROUP oferuje dla firm i osób indywidualnych usługi w zakresie przedsądowego dochodzenia odszkodowań lotniczych z tytułu:

 • opóźnienia lotu
 • odwołania lotu
 • opóźnienia bagażu
 • uszkodzenia bagażu
 • utraty bagażu
 • kradzieży zawartości bagażu
 • nadkompletu rezerwacji (overbooking)

 

W zakresie oferty mieści się:

 1. Bezpłatna analiza sprawy przez Experta SABAT CONSULTING GROUP
 2. Bezpłatna wycena zakresu odszkodowania
 3. Kompletna obsługa sprawy na etapie przedsądowym
 4. Bieżące informowanie o aktualnym statusie sprawy

 

Zakres możliwych do uzyskania odszkodowań:

250 EUR za dystans lotu mniejszy niż 1500 km

400 EUR za dystans lotu od 1500 km do 3500 km

600 EUR za dystans lotu powyżej 3500 km

Do ok.1200 EUR tytułem odszkodowań bagażowych

 

Zasady rozliczeń:

Brak jakichkolwiek opłat wstępnych i ukrytych kosztów. Rozliczenie wyłącznie w formie % prowizji po faktycznym odzyskaniu pieniędzy tytułem odszkodowania. Wysokość prowizji ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Prowizje już od 15%.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku braku możliwości polubownego uzyskania odszkodowania oferujemy usługę sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. Ceny tej usługi uzgadniane są każdorazowo indywidualnie.

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z przedstawicielami SABAT CONSULTING GROUP:

 

office.poland@sabatconsultinggroup.eu, ( dla Klientów z Polski, Zachodniej Europy, Europy Centalnej oraz Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP )

office.ukraine@sabatconsultinggroup.eu ( dla Klientów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Państw WNP )

 

lub skontaktuj się z telefonicznie:

 

+48 570 256 777(język ukraiński, rosyjski, polski)

Viber:+48 570 256 777(język ukraiński, rosyjski, polski)

+48 574 606 777(język polski, angielski)

Viber:+48 570 256 777(język polski, angielski)

+48 690 563 160(język polski, angielski)

Viber:+48 690 563 160(język polski, angielski)